Valmennustrion asiantuntijuus ja inhimillinen ote työyhteisöjen kehittäjänä näkyy nyt kirkkaasti yrityksen verkkosivuilla.

Haasteet

Valmennustrion aikaisemmat nettisivut eivät tukeneet myyntiä hyvin, sillä niiden visuaalisuus ja käytettävyys oli jäänyt ajasta jälkeen. Lisäksi tuotteet ja palvelut oli jaoteltu asiakkaan kannalta vaikeasti. Vanhat sivut eivät tukeneet nykyaikaista digimarkkinointia.

Sivuston visuaalinen ulkoasu ei vastannut Valmennustrion olemusta.

Palvelut eivät olleet esillä selkeinä kokonaisuuksina.

Edellisten sivujen rakenne oli raskas ja hieman sekava.

Ratkaisu

Valmennustriolle rakennettiin verkkosivusto, joka tukee valmennusyrityksen sanomaa työn tehokkuuden ja inhimillisten työyhteisöjen kehittäjänä. Valmennustrion palvelut jaoiteltiin Visuadin tuotteistustyöpajoissa helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi, joita on helpompi myydä ja ostaa. Palvelut saivat myös uudet nimet.

Sivusto on nyt aiempaa myyvempi.

Palvelut jaoteltiin työpajoissa helpommin ymmärrettävään muotoon.

Sivusto on helppokäyttöinen ja taipuu entistä paremmin digimarkkinointiin.

Ikonit

”Uudet nettisivut ovat auttaneet tuomaan Valmennustrion palvelut, valmentajat ja yhteistyökumppanit paremmin esille. Lisäksi ne yhtenäistävät brändiä ja auttavat kehittämään myyntiä ja markkinointia.”