Yksi brändi. Yksi lupaus.

Oletteko kotka vai kyyhky? Kahlaaja vai kanalintu?
Mikä on sellainen asia, johon jokainen yrityksessäsi voi sitoutua? Se lupaus pitää näkyä, maistua ja kuulua jollain tavalla kaikissa kohtaamisissa asiakkaan kanssa. Kaivetaan se esiin.

Brändi360

brändäys projektina

 

Brändi360-projektissa määrittelemme mitä yrityksenne viestii, annamme viestille muodon ja sielun ja viimeiseksi mietimme miten koko tarina viserretään eteenpäin.
Rakkaudella haudotusta munasta kuoriutuu entistä vahvempi ja houkuttelevampi brändi. Brändäys tehdään yhdessä kanssanne työpajoja hyödyntäen.

brändäys 360 asteen mallilla

Kolmiosainen lento-suunnitelma

1. Brändin ytimen määrittely

Selvitämme yhdessä, mikä on yrityksenne tavoite. Miksi olette olemassa, mikä on tehtävänne ja miksi heräätte aamuisin töihin? Mikä on se suunnitelma, jolla yrityksenne tavoitteet saavutetaan? Keitä asiakkaanne ovat? Entä kilpailijanne? Mikä teidät erottaa muista yrityksistä?

Auta asiakkaita muistamaan yrityksesi.

2. Brändin muotoilu

Miltä yrityksesi tuntuu ja maistuu? Miltä se kuulostaa ja miltä näyttää? Miksi asiakkaat valitsevat juuri teidän yrityksenne? Miten varmistamme hyvän asiakaskokemuksen?
Kun kaikki tämä on pureskeltu, muotoilemme yhteistuumin brändinne.

3. Brändin jalkautus

Kun yrityksen dna ja brändin ydin on kaikkien työntekijöiden tiedossa ja kun tiedetään, miten brändi on muotoiltu, voidaan viestintä ja markkinointi aloittaa. Tueksenne saatte yrityksestänne kertovan brändikirjan ja markkinointisuunnitelman.

Case:
OIT isännöinti

Yhdessä OIT isännöinnin kanssa löysimme yleisavaimen, joka avasi ovet yrityksen perimmäisen olemuksen äärille. Se oli kaunis ja vahva ja sen päälle oli hyvä rakentaa kokonaisvaltainen brändiuudistus asiakaslupauksesta kotisivuihin ja visuaalisuuteen.

Nykyaikainen, entistä selkeämpi ja vakuuttavampi brändi on tiivistetty brändikirjaan, joka auttaa vaalimaan ja kehittämään OIT isännöinnin brändiä. Lisäksi loimme brändin yrityksen uudelle Helsingin osastolle OIT Kruunulle.

OIT isännöinnin brändäys

Katse brändiin

360-asteen näkymällä

Monesti etäältä näkee parmmin lähelle. Toimimme kokeneena oppaananne brändin vahvistamisessa ja autamme näkemään ja tunnistamaan yrityksenne kestävän kotipesän.
Lähdetään yhteiselle lennolle!

Brändi360-projekti pähkinänkuoressa

Erota yrityksesi kilpailijoista

Kolme päivän mittaista workshopia

Tehokkaissa workshop-päivissä pureskellaan yrityksenne ydin, muotoilu ja jalkautus juuria myöten.

Viesti luottamusta ja ammattitaitoa

Bränditutkimukset henkilöstölle ja asiakkaille

Brändinne on olemassa siihen vuorovaikutuksessa olevien ihmisten mielissä. Kysytään siis heiltä tuntemuksia.

Auta asiakkaita muistamaan yrityksesi.

Brändikirja ja markkinointisuunnitelma

Yksiin kansiin koostettu brändikirja antaa oivalliset ohjeet jokapäiväiseen työskentelyynne. Markkinointisuunnitelma taas näyttää askelmerkit tukemaan myyntiä, markkinointia ja työnantajamielikuvaa.

Helpota myyntiä

Graafinen ohjeisto ja markkinoinnin tukimateriaalit

Brändikirjan liitteeksi tuleva graafinen ohjeisto antaa suuntaviivat brändinne visuaalisesta ilmeestä ja markkinoinnin tukimateriaali auttaa kaupanteossa.